kontakt:
biuro@north-rejsy.pl
tel. 669-533-266
tel. 695-625-252

Kursy i szkolenia

W naszej ofercie znajduje się pełen zakres szkoleń związanych z uzyskaniem państwowych uprawień żeglarskich. Oferujemy szkolenia zarówno na podstawowe stopnie żeglarskie – żeglarza i sternika jachtowego, jak również doskonalące na stopnie sternika morskiego i kapitana jachtowego. Oferta obejmuje różne formy szkolenia, w zależności od Państwa potrzeb i zainteresowań.

W zakresie podstawowego szkolenia na stopień żeglarza jachtowego proponujemy szkolenia weekendowe oraz śródlądowe obozy wędrowne. Szkolenia weekendowe są skierowane zarówno do młodzieży, jak również do osób czynnych zawodowo, zainteresowanych nabyciem podstawowych umiejętności żeglarskich. Ze względu na konieczność realizacji pełnych wytycznych PZŻ oraz nabycie odpowiednich umiejętności, szkolenie takie trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Dla osób lubiących aktywny wypoczynek i intensywne zajęcia, proponujemy obóz wędrowny szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Zaletą szkolenia w trakcie rejsu jest nauka w warunkach, w których przyszłemu żeglarzowi przyjdzie w przyszłości żeglować. Obóz wędrowny uczy postępowania w sytuacjach codziennych, jak i niespodziewanych, które na szlaku żeglownym mogą się zdarzyć. Obozy wędrowne polecamy także jako formę wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Propozycja szkoleń na stopień sternika jachtowego obejmuje rejsy stażowo – turystyczne, umożliwiające nabycie doświadczenia praktycznego oraz niezbędnego do uzyskania uprawnień stażu morskiego, jak również w postaci kursów stacjonarnych dla osób posiadających wymagany przepisami prawa staż morski.

Aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie uzyskiwania uprawnień żeglarskich nie wymagają od kandydatów na sterników morskich czy kapitanów złożenia egzaminów i potwierdzenia umiejętności praktycznych. Do uzyskania patentów wystarczy odpowiednio udokumentowany staż morski. Odpowiedzialni żeglarze doskonalą swoje umiejętności i poszerzają wiedzę, uczestnicząc w kursach doskonalących dla kandydatów bądź szczęśliwych posiadaczy patentów sternika morskiego czy kapitana jachtowego. Dla osób ambitnych, które opanowały już podstawy żeglarstwa i chcą rozwijać swoje zainteresowania, organizujemy warsztaty doskonalące z zakresu nawigacji, meteorologii, prawa drogi oraz języka angielskiego dla żeglarzy. Warsztaty mają na celu opanowanie i utrwalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia jachtu morskiego.
Ponadto oferujemy:

 • Szkolenia z zakresu praktycznego manewrowania jachtem,
 • Indywidualne szkolenia dla osób nie posiadających patentów żeglarskich, przygotowujące do samodzielnego prowadzenia jachtów do 7,5 m długości według obowiązujących przepisów,
 • Organizację szkoleń dla kandydatów na instruktorów żeglarstwa PZŻ.

W oparciu o współpracę z innymi organizacjami oferujemy Państwu również kursy specjalistyczne dla radiooperatorów UKF ( certyfikat SRC), dla kandydatów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Serdecznie zapraszamy:

ŻEGLARZ JACHTOWY

Patent żeglarza jachtowego uprawnia do samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, a także - z pewnymi ograniczeniami - po wodach morskich. Od kandydatów na żeglarzy wymagane jest ukończenie 12 roku życia, pozytywne zakończenie szkolenia na stopień żeglarza jachtowego oraz zaliczenie egzaminu przed komisją PZŻ. Dla wszystkich rozpoczynających przygodę z żeglarstwem proponujemy kurs na stopień żeglarza jachtowego.
Oferujemy różne formy szkolenia, w zależności od Państwa potrzeb, możliwości, upodobań:

 • szkolenia weekendowe,
 • obozy stacjonarne, 
 • obozy wędrowne szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.

Oferujemy indywidualne szkolenia z podstaw żeglarstwa dla osób, które chcą samodzielnie poprowadzić jacht o długości do 7,5 m, do czego - zgodnie z obowiązującymi przepisami - nie jest wymagane posiadanie uprawień państwowych. Szkolenie indywidualne może być też ciekawą formą wypoczynku dla wszystkich, którzy chcieliby poznać smak żeglarstwa zanim zdecydują się na pełne szkolenie i udział w egzaminach na stopnie żeglarskie.

STERNIK JACHTOWY

Zachęcamy do uczestnictwa w ośmiodniowych kursach na stopień sternika jachtowego, prowadzonych na jachtach pełnomorskich, na wodach Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Szczecińskiego. Kładziemy nacisk na opanowanie podstawowych manewrów portowych, manewrowanie jachtem na silniku i pod żaglami, prowadzimy konsultacje z nawigacji, prawa drogi, meteorologii i ratownictwa. Patent sternika jachtowego uprawnia do samodzielnego prowadzenia jachtów o długości do 12 metrów na Bałtyku i morzach zamkniętych (np. Morze Śródziemne). Warunkiem przystąpienia do egzaminu na patent sternika jachtowego jest ukończenie 18 roku życia, staż morski w ilości 200 godzin żeglugi uzyskany w co najmniej 2 rejsach oraz udział w szkoleniu na stopień sternika jachtowego.
Rejs stażowo - szkoleniowy pozwoli uzupełnić brakujące godziny żeglugi oraz utrwalić i poszerzyć dotychczas zdobyte umiejętności.

DOSKONALENIE TECHNIKI MANEWROWANIA JACHTEM MORSKIM

Zachęcamy do uczestnictwa w kursach weekendowych adresowanych do sterników jachtowych i morskich, przygotowujących się do samodzielnego prowadzenia rejsów. Co najmniej dwudniowy kurs obejmuje głównie intensywny trening w manewrowaniu jachtem na silniku oraz w kierowaniu załogą. Szkolenie odbywa się na nowoczesnych jachtach morskich ok. 12 m dł. Pozwala opanować technikę wykonywania manewrów portowych i obsługi urządzeń na jachcie oraz nabrać opanowania i pewności swoich umiejętności. Ćwiczenie czyni mistrza. Oferujemy możliwość ćwiczenia pod okiem doświadczonych kapitanów - instruktorów.

WARSZTATY DOSKONALĄCE DLA ŻEGLARZY

Zmiany organizacyjno-prawne z 2006 r. dotyczące szkolenia żeglarzy w Polsce rażąco obniżyły próg wymagań i kwalifikacji. Patent sternika jachtowego uprawnia do samodzielnego prowadzenia jachtów o długości do 12 m. Nawet dobrze poprowadzony kurs i surowy egzamin nie mogą dać sternikowi wszystkich umiejętności i całej wiedzy niezbędnej do samodzielnego kierowania jachtem. Dlatego wiele osób dobrowolnie podnosi swoje kwalifikacje, by móc bezpiecznie żeglować. Z myślą o tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje żeglarskie pod okiem doświadczonych kapitanów - instruktorów przygotowaliśmy ofertę warsztatów doskonalących:

 • podstawy nawigacji,
 • nawigacja na wodach pływowych,
 • meteorologia i nawigacja meteorologiczna, 
 • międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej dla żeglarzy, 
 • język angielski dla żeglarzy.

Wszystkie warsztaty trwają dwa dni i obejmują blok ok. 15 godzin zajęć. Wszyscy uczestnicy otrzymują niezbędne materiały (mapę, wyciągi z locji, spisów świateł, tabeli pływów) oraz płytę dvd z prezentacją multimedialną i innymi materiałami. Zajęcia odbywają się w grupach 8 - 12 osobowych. W przypadku grupy zorganizowanej min. 8 osób - możliwość dojazdu instruktora.

SZKOLENIA DLA INSTRUKTORÓW

W myśl obowiązujących przepisów, szkoleniem na stopnie żeglarskie zajmować się mogą jedynie instruktorzy i młodsi instruktorzy żeglarstwa. Ukończenie kursu oraz pozytywny wynik egzaminu uprawniają do zatrudnienia w charakterze instruktora na kursach i obozach żeglarskich.
Oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w szkoleniu. Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie co najmniej stopnia żeglarza jachtowego, ukończenie 18 roku życia oraz średnie wykształcenie. Wszystkie kursy zakończone są stosownym egzaminem teoretycznym i praktycznym.
W ramach szkolenia możliwe jest także uzyskanie wiedzy z zakresu pomocy przedmedycznej PCK oraz zdobycie uprawień wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

PODSTAWY PRAWA DLA SKIPPERÓW

Zapraszamy na zajęcia z zakresu przepisów prawnych regulujących prawa i obowiązki osób samodzielnie prowadzących jachty. W przypadku grupy zorganizowanej istnieje możliwość dojazdu instruktora.

Do góry strony